کفر

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

شناخت کفر و ایمان

هر مؤمن لازم است انواع و اقسام کفر را بشناسد، کفر زهر کشنده‌ است. اگر کسى کفر را نشناسد ایمان را نمى‌شناسد. غنچه های نشکفته، ص ۵۰۵