پرسش های نوین

مسائل روز جوانان
  • ناشر: آوای منجی
  • یک جلد، آخرین چاپ 1398
  • شابک: 9786004200387

توضیحات کتاب

بسم الله الرّحمن الرّحیم

کتاب حاظر در مسائل روز جوانان و پاسخ به پرسش‌های آنان در معرفت به خدای متعال و دیگر مسائل توحیدی و موارد مختلف نوشته شده است. پرسش و پاسخ‌ها در دو موضوع ترسیم شد.

یکم: موضوع اعتقادی مانند: حضرت حق، توحید و مسائل مبنایی. دوم: فروع دین و احکام گوناگون شرعی و فقهی.

به هر دو قسم پاسخ مناسب داده شده است. اما قسمت دوم نسبت به قسمت اول گسترده‌تر است؛ از این رو در این کتاب به همان قسمت نخست اکتفا شده و به یکصد پرسش و پاسخ، پرداخته شده است.

موارد معرفتی، مستند و لازم، با عناوینی همچون: چگونگی آفرینش و علت آن، غایت آفرینش، شأن الهی، غایت آفریننده، غایت انسان، زمان آفرینش آسمان‌ها و زمین، فرازهایی از خطبه علی علیه السّلام و راه‌های آسمان، انسان از هستی خلق شده است، رابطه انسان با حقیقت هستی، اصل و اشرف مخلوقات، معنای انصاف، در قرآن جبر وجود ندارد، هدایت به سوی کمال است نه جبر، خداوند از آینده با خبر است، معرفت به خود و خدا، سفر به سوی کمال، خدای واحد و اَحد و ظهورات، معنای شرک، بشر نیازمند خداوند است، چیستی و چگونگی وحدت وجود، وحدت وجود یا تشکیک وجود، موجودات مظاهر الهی هستند، تناسخ؛ نافرمانی و مسخ، حالت روح بعد از مرگ، رابطه روح با جسم خاکی بعد از مرگ، ارتباط روح با بدن برزخی، ارتباط روح با بدن آخرتی، روح در بدن نیست بلکه بر بدن است، معاد جسمانی، خلقت یا جلوه حق، ماده و بقای آن، خلقت محمد مصطفی و آل طاهرین او، حقیقت محمدی و ظهور او آدم ابو‌البشر، رسول خاتم پدر آدم است یا پسر آدم، یک نگاه به لغت و معنای خوف، معنای خشیت و خوف، رابطه آیات و روایات با ترس، خوف مراقب دین روش الهی است، دعا و شب قدر، اول دنیا، بهره‌ای از مقام عصمت، ذکر قلبی، روح و آفرینش بشر، حسد و استکبار شیطان عامل انحراف او گشت، توان الهی در خلقت آدم، عالین چه کسانی هستند، ابلیس در مقام بالا، مراد از علمای امتی، ابوتراب باطن هستی است، اشاره ای به مساله ولایت، نظر روشنفکران در گناه پیامبر، عصمت تمام و گناه یعنی چه، اقسام گناه، سوره مبارکه نصر و رسول خدا، کمک به فقیران و فوائد آن، آیات قرآنی و سحر ساحران، وحدت خداوند وحدت حقه‌ی حقیقیه است، وحدت عددی و ادبی، وحدت حقیقیه و وحدت شخصیه، نسخه ترک گناه، گناه در قرآن، گناه یا ترک اَولیٰ، معجزه چیست و چگونه است، معجزه پیامبران همگون با فرهنگ جامعه، قرآن معجزه ابدی است، نقض و معارضه با قرآن، معارضه و مبارزه با قرآن، معجزات...، محضر حق و حضور قلب دلیل عقلی نماز، طهارت لازمه حرکت به سوی عرض است. وسعت رحمت الهی، آب و بعضی خصوصیات آن، نماز الگو است، نماز شأن بنده و اظهار بندگی است، معرفت به خدا و حضور قلب در نماز و ... در این کتاب به آن پرداخته شده است.

الحمد للّٰه ربّ العالمین

مطالعه مختصر کتاب

 
توجه
این صفحات، کل کتاب نمی باشند و فقط شامل: فهرست مطالب، مقدمه، فهرست آیات، فهرست روایات، نمایه و کتابنامه می باشد.