زیارت انوار الهی

زیارت معصومان پاک علیهم السلام
  • ناشر: اجود
  • یک جلد، آخرین چاپ 1388
  • شابک: 9786005455120

توضیحات کتاب

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم

کتاب حاضر، شامل مقدمه ای در معنا و خصوصیات زیارت است. دو زیارت جامع و کوتاه نسبت به حضرات چهارده معصوم و بعضی امام زادگان علیهم السلام به صورت کتاب در آمده است؛ با اعراب و ترجمه خودنمایی می‌کند. این دو زیارت همان دو غنچه نشکفته ای است که در کتاب «غنچه‌های نشکفته» در حرف «ز» نوشته شده است. هنگامی که کتاب «غنچه‌های نشکفته» به چاپ رسید، بسیاری از دوستان درخواست داشتند تا این دو زیارت به صورت کتاب جداگانه ای به چاپ رسد. قبول افتاد و کتابی به نام: «زیارت انوار اعلی» به صورت کتاب جیبی به چاپ رسید.

سپس از ما تقاضای چاپ کتابی در قواره ی نیم جیبی در زیارت شد و ما قبول کردیم و کتاب حاضر به چاپ رسید. پس برای جایگزین نمودن این دو زیارت جامع، آن زیارت به سه طرف را؛ لازم است هر کس یک جلد آن را داشته باشد، همیشه بخواند و به دیگران نیز سفارش کند، به دیگران بدهد، در مساجد بگذارد تا دیگران نیز استفاده کنند و همه فیض ببرند.

و السّلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته