غنچه های نشکفته

۱۰ آبان ۱۳۹۸

تدریس عرفان محبوبین

کتاب‌هاى فلسفه، حکمت و عرفان مانند کتاب هاى شفا، اشارات، اسفار، فصوص، مصباح الانس و منازل السائرین فلسفه و حکمت و عرفان محبین مى‌باشند، خیلى کم لحاظ محبوبین را دارند ولى امید است روزى کتاب هاى فلسفه، حکمت و عرفان به نام صحیفه‌ى سجادیه و صحیفه‌ى علویه در حوزه‌هاى علمیه کتاب درسى شوند و بیان فلسفه، حکمت و عرفان محبوبین نمایند. غنچه های نشکفته، ص ۵۰۴
۱ مرداد ۱۳۹۸

کمال انسان

انسان کامل است و کمال انسان به این است که مى‌تواند معصیت خدا کند ولى موجودات دیگر این کمال را ندارند، مثلا ملائکه نمى‌تواند معصیت کند زمین، آسمان و افلاک نمى‌توانند معصیت کنند ولى انسان توان معصیت را دارد و این توان کمال است ولى وقتى معصیت کند ناقص مى شود، آن که معصیت خداى توانا مى‌کند ناقص است. غنچه های نشکفته، ص ۵۰۳
۴ تیر ۱۳۹۸

کار باید برای خدا باشد

خوشا به حال کسى که هر کارى مى‌کند براى خدا بکند و کسى که براى خدا کار کند مانند؛ تحصیل علم، قرائت قرآن، حفظ قرآن، نماز گذاردن، حج و زیارت، مسجد و مدرسه ساختن، سیر کردن گرسنگان و … وقتى از دنیا برود نتیجه‌ى آن کار را به همراه خود مى‌برد و در هر جا برود چراغ راه اوست؛ به هر عالم برود به همراه و کمک کار اوست و در هر حال از آن نفع مى‌برد ولى اگر براى خدا نباشد بلکه براى پُست و مقام دنیوى باشد یا براى توجه مردم باشد یا براى مدح و توصیف دیگران باشد و یا خلاصه براى مال و املاک و براى زرق و برق دنیا باشد […]
۲۷ آذر ۱۳۹۶

یک درس از حضرت علی علیه السلام

یک درس از حضرت على علیه السّلام، «اذا دخل فى البیت کان صبیآ و اذا کان خرج من البیت کان رجلا» [است.] حضرت على علیه السّلام هر وقت وارد خانه مى شد «کان صبیآ» مانند بچه وارد مى‌شد یعنى خیلى آرام، معمولى و خودمانى وارد مى‌شد؛ با بچه‌هاى خانه‌ى خود برخورد بچه‌گانه مى‌کرد و با آنان بازى مى‌کرد؛ هیچ خود را نمى‌گرفت؛ اهل خانه‌ى او با او در آرامش بودند. ولى وقتى از خانه خارج مى‌شد «کان رجلا» در اجتماع مرد و مردانه بود؛ مردى و قدرت خود را در جامعه مى‌برد. شخص قوى لازم است چنین باشد و شخص ضعیف عکس این است. غنچه های نشکفته، ص ۲۴۴
۲۱ آذر ۱۳۹۶

ستم حاکم و ترس ملت

پس از آن که موسى علیه السّلام بنى اسرائیل را از اسارت فرعون و فرعونیان نجات داد مأمور شد تا آن ها را به سرزمین مقدس بیت المقدس و شامات ببرد. به شهر اریحا رسیدند؛ اهل آن شهر مردمى از عمالقه بودند آنان مردمى قوى هیکل ولى جبار بودند. موسى دستور داد تا بنى اسرائیل با آن ها بجنگند و شهر آن ها را تصرف کنند. مردمى که در زیر ستم فرعونیان رشد کرده بودند افرادى ترسو بودند لذا حاضر به جنگ با عمالقه نشدند، به موسى گفتند: ما این جا نشسته ایم تو با خدایت بروید با آن ها بجنگید و آن ها را بکشید تا ما وارد این شهر شویم. به سبب آن […]