خطبه

قطعه «خطبه» از دیوان حب، در وصف شب عاشورا و مصیبت شهادت حضرت امام حسن علیه السلام است.