شه بَطْحا

قطعه «شه بَطْحا» از دیوان حب، غدیریه ای در وصف حضرت امام علی علیه السلام است.