صحیفه اخلاق

۲۹ فروردین ۱۳۹۹

توحید افعالی

در برابر توحید افعالی، شرک و کفر فعلی قرار دارد و این بر دو قسمت است: ۱- شرک و کفر عمدی و با قصد انجام می گیرد. ۲- شرک و کفری که ناخود آگاه و بی لحاظ لاحظ می باشد. توحید افعالی آن است که انسان در مقام ذات، حق را می بیند و در مقام افعال، افعال حق را می بیند، اگر انسان در هر ذره ذره ی عالم دست خدا را ببیند به توحید افعالی رسیده است، هر ذره از عالم ظهور اسم های جمال و جلال الهی می باشد. انسان دقیق و رسیده کسی است که در دل هر ذره خدا ببیند. تو مو بینی و مجنون پیچش مو / توابرو او […]
۲۵ فروردین ۱۳۹۹

توجه و توسل به حق

جز حضرت حق متعال چیزی و کسی وجود ندارد تا توجه به او شود و جز حضرتش مرجع و حقیقتی نیست تا به آن متوسل شد. انسان لازم است در سیر صعودی خود توجهش کاملا به خدا باشد به غیر او توجهی نداشته باشد؛ در فرازهای دشوار زندگی در بلاها و ابتلاها و در ضرورت و ناچاری ها متوسل به خدا شود نه به غیر او. سالک و مؤمن هر کاری می کند لازم است برای خدا بکند و همیشه خدا در نظرش باشد؛ رمز موفقیت در کارها همین است، در برابر بلاها و مشکلات محکم باشد، در حال محکمی به خدا متوسل گردد. حضرت زین العابدین علیه السلام هر چیزی را از خدا طالب […]
۱۳ دی ۱۳۹۸

حب به خدا

حب واژه ایست بسیار لذیذ و عزیز و اگر محبت به خدا باشد ذات اقدس الهی و حضرت عشق اقدس در مقام نزول و ظهور، حب و محبت است، مؤمن مظهر محبت و حب شدید است به اصل و باطن خود که خدای سرور و عشق است عشق می ورزد و محبت دارد. «شخصی به نام زیاد از امام باقر علیه السلام در رابطه با محبت سؤالی دارد حضرت در جواب او فرمود: یا زیاد ویحک و ما الدین الا الخب؟ الا ترى الى قول الله تعالى: ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله» (تفسیر عیاشی، ابی نظر محمد بن مسعود بن عیاش السّلمی السمرقندی، المکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، بی تا، ج ۱، ص ۱۶۷) […]
۲۸ تیر ۱۳۹۸

اقسام اخلاق عرفانی و راه سالک

مطالبی که پیشنهاد می شد پیش از مطالعه این مطلب مطالعه کنید: اخلاق عرفانی چیست؟ اخلاق عرفانی را به دو بخش تقسیم می کنند: ۱: عرفان نظری ۲: عرفان عملی عرفان نظری: در بخش عرفان نظری، عارف در پی وحدت شخصی وجود و خدایابی است؛ عارف خودش را فراموش کرده و نمی بیند، او هرچه می بیند ظهورات خداست عرفان عملی: در بخش عرفان عملی، عارف در پی رسیدن به خدای تبارک و تعالی می باشد. عارف هر دو بخش را پیشروی می کند؛ قبل از پیش روی در هر مورد؛ ابتدا باید مقدمات آن را کسب کند؛ اگر کسب مقدمات نکند زبان می بیند. مقدمات عبارتند از: منطقیات، ریاضیات، طبیعیات، اطلاعات عمومی. با این […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخلاق عرفانی

فرق است بین اخلاق و عرفان. موضوع علم اخلاق نفس است، ابزار و اسباب آن تخلیه، تجلیه و تحلیه است؛ تخلیه از ناپسندی ها، تجلیه و تحلیه به آراستن نفس به خوبی ها. موضوع علم عرفان حضرت حق متعال است. ابزار و اسباب آن در مبادی ترک از هر چیز؛ ترک دنیا و آخرت و ترک خود. غایت علم اخلاق، اکتساب کمال و کمال نفس است. غایت علم عرفان، کمال صرف است؛ ندیدن خود و غیر از حق و دیدن حق متعال، در نهایت رسیدن به اوست. اخلاق عرفانی برای آن است که سالک را به طور کلی از من و منیت برهاند و خلق و خوی خدایی در او پدیدار گردد، به گونه ای […]