دیوان حب

۷ شهریور ۱۳۹۷

عید اکمال است و اتمام بهر دین و هم نعم

عید اکمال است و اتمام بهر دین و هم نعم ظاهر آمد شهد شیرین ولایت یم به یم گشته ظاهر هم خلافت هم امامت هم ولا بر علی با نطق گویای محمّد اِبْن عَم دیوان حب، ج۱، ص۶۶۲
۲ مرداد ۱۳۹۷

مَظهر آن ذات اقدس کاشِفِ سِرِّ وجود

مَظهر آن ذات اقدس کاشِفِ سِرِّ وجود جله غَیْبُ الْغُیُوب است واقِفِ غیب و شُهُود سِرِّ عالم را ز آدم راضی فی الله رضا نسل پاک احمد مختار محمّد را درورد دیوان حب، ج۱، ص۶۷۰
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیمه شعبان شکفت یک غنچه از باغ ولا

نیمه شعبان شکفت یک غنچه از باغ ولا عطر و بویش کرده هر دل را پر از نور و صفا غنچه ی بشکفته گل شد صبح صادق بیت حق این گل از باغ محمّد جلوه گر تا هر کجا دیوان حب، ج ۱، ص ۶۷۳
۱۰ فروردین ۱۳۹۷

ز بسم الله الرَّحمنِ الرَّحیم نطقم شود گویا

ز بسم الله الرَّحمنِ الرَّحیم نطقم شود گویا بگویم از علی مدحی علی بر عالم است مولی علی نَفْس رسول اله وصی مصطفی باشد علی خود مظهر احمد محمّد باطن آقا دیوان حب، ج ۱، ص ۶۶۱
۱۴ آذر ۱۳۹۶

بشارت باد همه عالم دو غنچه گل ببار آمد

بشارت باد همه عالم دو غنچه گل ببار آمد دو گل خندان ز باغ عشق و یا از باغ یار آمد گل اول محمّد دان ز باغ عشق خندان شد گل دوم بود صادق که در ماه بهار آمد دیوان حب، ج۱، ص۶۶۰
۵ مهر ۱۳۹۶

یا اَبَتاهْ عَلَیْکَ مِنّی السَّلام

یا اَبَتاهْ عَلَیْکَ مِنّی السَّلام جان پدر عمر علی شد تمام دیوان حب، ج۳، ص۱۹۱
۳۱ شهریور ۱۳۹۶

گفت به یارانش که بارگیرید رسیدیم بر مراد

گفت به یارانش که بارگیرید رسیدیم بر مراد گفت حسین باشد همین جا منزل و مأوای ما جد من فرمود که این جا قتلگاه ما بود قبر ما در کربلا و تربتش باشد شفا دیوان حب، ج۳، ص۸۴
۱۹ شهریور ۱۳۹۶

بشارت باد مبارک باد شکفته شد گل جعفر

بشارت باد مبارک باد شکفته شد گل جعفر حیات خود گرفت این گل ز آب چشمه ی کوثر شکفت از غنچه عصمت گل خندان موسایم محمّد شاد و خرم ثنا گفت حضرت داور دیوان حب، ج۱، ص۶۶۹
۱۷ شهریور ۱۳۹۶

بود عید غدیر امشب، بود عید کمال دین

بود عید غدیر امشب، بود عید کمال دین رسید نعمت به اِتمامش اَتَم آمد چه بس شیرین بود عید رسالت هم امامت صاحبان عید یقین باشد محمّد با علی و آلشان عالین دیوان حب، ج۱، ص۶۶۳
۱۴ شهریور ۱۳۹۶

مَظهر باری تعالی اسم حُسنای خدا

مَظهر باری تعالی اسم حُسنای خدا غایَهُ الْغایاتِ عالم مقتدای انبیا صفحه اُمُ الْکتاب و هادی مُلک وجود هادی دین محمّد مَهدیش مُلک ولا دیوان حب، ج۱، ص۶۷۱
۱۲ مرداد ۱۳۹۶

بشارت گویم عالم را گل باغ وِلا آمد

بشارت گویم عالم را گل باغ وِلا آمد ز باغ موسوی خندان گلی بس دلبرا آمد همه عالم معطر شد ز بوی دلربای او گل باغ محمّد بین رضایش در رضا آمد  دیوان حب، ج۱، ص۶۷۰
۲۳ خرداد ۱۳۹۶

به نماز آخِرینت چه گذشت که دعوت حق

به نماز آخِرینت چه گذشت که دعوت حق در میان سجده لبیک تو بگفتی آشکارا  دیوان حب، ج۳، ص۲۹